SAM staat voor Samen Actief met Media.

✓ een interactieve tool voor de lessen bewegingsopvoeding (en ook voor daarbuiten) waarmee leerlingen actief en betrokken aan de slag gaan

✓ een kwaliteitsvolle tool die een hoog leer- en bewegingsrendement nastreeft

✓ een gebruiksvriendelijke tool voor zowel leerkrachten als leerlingen

Via de SAM-applicatie download je 70 filmpjes in 3 uitgewerkte leerlijnen op je tablet of gsm. SAM werd ontwikkeld door en voor leerkrachten bewegingsopvoeding en focust op leerlingen van de basisschool.

De SAMapp wordt mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse overheid.

Download nu voor iPhone Download nu voor Android

Wie zijn wij?

Jan Mertens

Jan Mertens

Leerkracht bewegingsopvoeding in VBS De Bron Budingen en VBS De Knipoog Rummen
Joris Brans

Joris Brans

Leerkracht bewegingsopvoeding GO! Basisschool De zonnebloem Wilderen

Eindtermen SAM

Lichamelijke opvoeding – motorische competenties

1.28 de leerlingen kunnen geconcentreerd bezig zijn met een bewegingstaak

1.31 de leerlingen zijn in staat gekende spelvormen zelfstandig op te starten en in gang te houden


Lichamelijke opvoeding – gezonde en veilige levensstijl

2.2 de leerlingen ontwikkelen uithouding, kracht, lenigheid snelheid en spierspanning om de motorische competenties te bereiken


Lichamelijke opvoeding – zelfconcept en sociaal functioneren

3.1 de leerlingen zijn bereid een opdracht vol te houden en af te werken

3.2 de leerlingen kunnen hun eigen inspanning en die van anderen inschatten en waarderen

3.3 de leerlingen nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een sfeer van fair play


ICT

1. de leerlingen hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren

2. de leerlingen gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier

3. de leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving


Leren leren

2. de leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken

5. de leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding: hun eigen leerproces controleren en bijsturen


Sociale vaardigheden – domein relatiewijzen

1.3 de leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders

1.4 de leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen

1.5 de leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken

Eindterm touwspringen

Lichamelijke opvoeding – motorische competenties

1.11 de leerlingen kunnen vrije sprongen uitvoeren


Eindtermen stoeispelen (op de grond)

Lichamelijke opvoeding – motorische competenties

1.2 de leerlingen kunnen veiligheidsafspraken naleven

1.3 de leerlingen kennen de gevaren en risico’s van bewegingssituaties en kunnen deze inschatten en signaleren

1.9 de leerlingen kunnen balanceren op de grond

1.17 de leerlingen beheersen fundamentele bewegingsvaardigheden die nodig zijn om een eenvoudig bewegingsspel (stoeispel) zinvol te kunnen spelen in eenvoudige spelsituaties

1.20 bis de leerlingen passen de afgesproken spelregels toe en aanvaarden de sancties bij overtredingen


Eindtermen stoeispelen (rechtstaand)

Lichamelijke opvoeding – motorische competenties

1.2 de leerlingen kunnen veiligheidsafspraken naleven

1.3 de leerlingen kennen de gevaren en risico’s van bewegingssituaties en kunnen deze inschatten en signaleren

1.9 de leerlingen kunnen balanceren op de grond

1.17 de leerlingen beheersen fundamentele bewegingsvaardigheden die nodig zijn om een eenvoudig bewegingsspel (stoeispel) zinvol te kunnen spelen in eenvoudige spelsituaties

1.20 bis de leerlingen passen de afgesproken spelregels toe en aanvaarden de sancties bij overtredingen


Contact

Oeps! Gelieve de verplichte velden in te vullen ...

Bedankt!

Opleiding

Ben je op zoek naar een interactieve nascholing op maat van leerkrachten lichamelijke opvoeding? Wil je op een actieve manier leren werken met de SAMapp in de klaspraktijk?

Neem dan contact op met JanWij bieden meerdere opleidingsformules aan:

  • - Gedifferentieerd en leerling gestuurd werken met de SAMapp (3 uur)
  • - De SAMapp als onderdeel van media binnen beweging (6 uur)

Verantwoording

Sam staat voor Samen Actief met Media. Het is een concept dat innoverend en kwaliteitsvol bewegingsonderwijs vooropstelt. Innoverend is het concept door de integratie van digitale technologie in de lessen bewegingsopvoeding; kwaliteitsvol door in te zetten op verwachtingen die leerkrachten, leerlingen en de maatschappij vandaag de dag koesteren ten aanzien van lichamelijke opvoeding.

Innoverend concept

Digitale technologie maakt meer en meer deel uit ons dagelijkse leven. Vooral bij de jongere generatie is het gebruik van tablet en apps goed ingeburgerd. Voor ons concept kiezen we voor een interactieve tool. We ontwikkelen een applicatie waarin leerlingen via videobeelden zelfstandig aan de slag gaan. We kiezen bewust voor demonstraties door leeftijdsgenoten – en dus voor beelden die afwijken van de perfecte uitvoering. Meer dan eens bevatten de videobeelden ook korte aanwijzingen.

Onderzoek wijst namelijk uit dat beelden van leerlingen die ongeveer even vaardig zijn als of net iets vaardiger zijn dan medeleerlingen het meest effectief zijn. Video’s bekijken zonder enige begeleiding voldoet echter niet.

De vraag of digitale hulpmiddelen echt bijdragen tot kwaliteitsvol bewegingsonderwijs vinden we nog steeds relevant. We plannen in de toekomst verder onderzoek en acties om onze tool uit te breiden en/of te verbeteren.

Kwaliteitsvol concept

Een leerkracht is bekommerd om goed onderwijs. Sam wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving.

Onder een krachtige leeromgeving verstaan wij een leeromgeving waarin leerlingen kansen krijgen om autonoom en succesvol te bewegen.

• Doordat leerlingen zelf hun instapniveau kiezen, zetten ze een eerste stap binnen het zelfgestuurd leren.

• Door binnen elk niveau oefenstof aan te bieden van gemakkelijk naar moeilijk moedigen we leerlingen aan om vooruitgang te boeken binnen hun motorische ontwikkeling.

• Door partnerwerk leren leerlingen omgaan met anderen.

• Door de rol van spelleider of scheidsrechter in toe voeren, leren we leerlingen een activiteit in goede banen leiden.

Bovendien kiezen we bewust voor korte fragmenten zodat de actieve bewegingstijd hoog blijft.

De SAMapp wordt gratis ter beschikking gesteld, zodat kinderen er ook buiten de school mee kunnen oefenen.