ONTWIKKELINGSPARTNER: SPORTKOMPAS

Ontwikkelen van leerlijnen rond de motorische testen

Aanreiken van oefenstof en verfilmen voor het beweegvolgsysteem

ONTWIKKELINGSPARTNER: SCHOOLPROJECT

Ontwikkelen en verfilmen van de leerlijn schermen voor schoolse toepassingen

Aanreiken van ondersteunend beeldmateriaal voor de kaderopleiding

ONTWIKKELINGSPARTNER 'RUGBY@SCHOOL'

Ontwikkelen en verfilmen van de leerlijn rugby ter ondersteuning van de leerkracht LO

Aanreiken van ondersteunend beeldmateriaal ter bevordering van een actieve clubwerking